Mivel a gondolataimat el?re nem vetettem papírra, a tárgyaláson csak soroltam a mondandómat. Így lehetséges, hogy nem szó szerint ugyanez hangzott el.

Én ebben a szomorú perben már rengeteg borsót hánytam a falra.

Így most csak néhány gondolatot szeretnék elmondani.
Az el?z? tárgyaláson az ügyészn? azt mondta, hogy Geréb Ágnes neve túl gyakran bukkan fel a médiában, túl sokszor hallunk róla. Ez így van. Túl sokszor. Egy évvel ezel?tt részt vettünk egy konferencián, amit a MOTESZ (Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége) rendezett. Ezen a konferencián az hangzott el, hogy a megel?z? 9 évben 478 jelentés szerepelt a médiában kórházi magzati elhalálozásról. Ugyanebben a 9 éves id?szakban az otthonszülés során történt egy tragédiáról és két magzati károsodásról 158617 cikk szólt. Túl sokszor szerepelt tehát valóban.

Ami a különös kegyetlenséget illeti: a kulcscsonttörés a leggyakoribb szülési sérülés, ami a csontozatot érinti. A kulcscsonttörés nem nagyon súlyos probléma, szépen meggyógyul. Egyszer régen megjelent a Gyerekorvosok Lapjában, hogy normálisnak tekinthet?, ha az újszülöttek 5 %-a (nem több, mint 5 %-a) kulcscsonttörést szenved a születése során. Természetesen err?l sem készül statisztika, ez afféle közmegegyezés. Az otthon született gyerekek között eddig egyszer fordult el? kulcscsonttörés. A kis Grétának sajnos nem sikerült eltörni a kulcscsontját. Ez kiderül a boncleletb?l. Bárcsak sikerült volna...

Nem lehet minden vádat felsorolni, most csak kiragadok egyet. A többünk ellen felhozott vádak között szerepel a méh masszírozása. A szakért?k mind egyetértettek abban, hogy ez helytelen lépés volt. Szakért?i véleményükben nem hivatkoztak semmire, semmilyen szakirodalomra. Itt van a kezemben a szülészn?képzés jelenleg érvényes tankönyve. Dr. Illei György szerkesztette, a címe: Klinikai alapismeretek és szakápolástan szülészn?k számára. Ebb?l idézek.
432. oldal, az atóniás vérzésr?l: „Ha a lepény még nem távozott el, a méhet dörzsöléssel kontrakcióba hozzuk..."
445. oldal, az atóniás vérzésr?l: „a méhet mechanikus ingerekkel, küls? masszírozással összehúzódásra késztetjük..."
476. oldal, vérzések a gyermekágyban: „A vérzés bármely formája esetén a szülészn? feladata, hogy az orvost azonnal értesítse, megérkezéséig a méhet dörzsöléssel kontrakcióba hozza..."

2011 januárjában egy angol hírtelevíziós csatorna számára egy brit forgatócsoport dokumentumfilm sorozatot készített a nemzetközi n?nap alkalmából. A forgatócsoport a világ több helyszínén járt, köztük Magyarországon is. A sorozat témái többek között ezek voltak:
— tizenéves bevándorló anyák Texasban
— a császármetszés elharapózásának veszélyei az USA-ban
— bábák a vietnámi hegyek szegényei között
— illegális abortuszok Guatemalában
— a csonkítástól megrokkant n?k kórháza Etiópiában.
ÉS:
— a szülészet helyzete Magyarországon.
Így lát minket a világ.
Nem sikerült ?t bolondnak nyilvánítani, mint azt a 150 évvel ezel?tti kiváló kollégáját.
Hát végeznek vele máshogy.

Magyarország nem érdemli meg a kiváló szülészeket.

Van-e még értelme bármit is elmondani ennek a végtelenül elhúzódó pernek talán utolsó napján, mikor bizonyára ott van már velünk szemben a bíró asztalán a kész ítélet? Mikor az egyik legfontosabb tapasztalat, hogy hiába beszélünk? Hogy éveken át hiába mondtunk el annyiszor annyi mindent? Hogy hiába mondtuk, hogy az ikerbabánál nem az oxitocin okozta az oxigénhiányt, hanem fordítva, oxigénhiány miatt adtuk az oxitocint, és hiába igazolja akár videofelvétel is, hogy intézetben rutineljárás vénás oxitocint adni a kitolási szakban. Hiába mondtuk, hogy a harmadik szülés nemhogy nem fokozott kockázatú, hanem éppenséggel a legkevesebb rizikó lehet?ségét hordozza, hiába mondtuk, hogy van szívhanghallgatónk és fülünk, hiába mondtuk, hogy a saját lábán kórházba majd saját felel?sségére  hazamen? frissen szült n? nemhogy nem kivérzett, hanem lényegében egészséges, és hogy ha a minden szülész számára rettegett vállelakadást több beavatkozó személynek nem sikerül elhárítani, akkor az a szegény kisbaba meghal akkor is, ha senki semmit nem tesz vele? És hogy bármilyen elfogulatlan neurológus vagy patológus megmondhatja, hogy akárki okozta is, az  ötödik és hatodik csigolya magasságában történt lefelé terjed? bevérzés nem lehetett halálok? És hiába tanúsítja a szakirodalom, hogy el?fordul, hogy méhen belüli fert?zést?l ikrek közül az egyik akár meghal és a másik egészséges marad.

Hiába beszélünk arról, hogy kórházi munkában meg?szült, id?nként egészen inkoherens szülész-szakért?, aki még az ítélet kihirdetésének napján is összekeveri egymással az ügyeket, vagy pláne mindenféle más szakmát képvisel? szakért? nem lehet kompetens az épp hogy utat tör? intézményen kívüli bábaság megítélésében amit nemcsak hogy nem ismer, de mérhetetlen ellenszenvvel s?t undorral tekint rá? Mit mondhatunk, amikor azt tapasztaltuk, hogy a szakért?k kizárólag abban a néhány esetben mondtak olyasmit, ami nekünk is esélyt adott, amikor történetesen elkerülte a figyelmüket, hogy mondandójuk valamelyest kedvez?bb színben tüntetheti fel a tevékenységünket? Hogy egyikük-másikuk, mint kiderült, még csak el se olvasta rendesen az anyagot, és olyan szakért? is volt, aki ellenszenvének viccel?d?, becsmérl? hangnemben szabadon, rendreutasítás nélkül hangot adhatott? Mit mondjunk, ha a bíró az els? fokon azzal indokolta, hogy szerinte nem elfogultak a szakért?k, hogy egységesek a megítélésünkben? Ha mérhetetlen és totális az elfogultság, akkor az már nem is elfogultság? És ha a védelemnek is vannak szakért?i, vajon miért szükségtelen azok meghallgatása? Mit lehet még mondani, mikor több éven át húzódó per, több kilónyi vagy lassanként mázsányi peranyag nem volt elég ahhoz, hogy els?fokon az ügyészi perbeszéd ne legyen nagyjából fénymásolóval is elkészíthet? a vádiratból? És ez persze semmi ahhoz képest, hogy a múlt heti tárgyalás nyomán egy különös kegyetlenség? gyilkos rémképe járta be a sajtót, amib?l a tájékozatlan olvasók joggal hihették, hogy a legfels?bb ügyészség súlyosbító indítványt tett, noha csupán egy TV-sorozatokon megérlelt nagymamai retorika oldalvágása volt.

A bírónál ott a kész ítélet. Abban a reményben hagyom abba, hogy hátha mégiscsak igazságos, az ért?bb utókor szemében is vállalható ítélet született.

422352_384042771611821_167283166621117_1732431_2020744808_n

In Ungarn ist die Lage der Hausgeburten seit 20 Jahren ungeordnet, an der nicht einmal die neulich erlassene Regierungsverordnung grundsätzlich änderte. Unsere meisterfahrene Hausgeburtshebamme befindet sich seit einem Jahr im Hausarrest, überdies sind gegen sie und weitere 4 Hausgeburtshebammen in mehreren Angelegenheiten gerichtliche Verfahren im Gange. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie irgendeine Idee haben, wie wir zur Ordnung der Lage der Hausgeburten und der unabhängigen Hausgeburtshebammen – nicht nur in Ungarn, sondern auch in anderen Ländern der Region mit ähnlichen Problemen – beitragen könnten.

Vor mehr als einem Jahr, am 5. Oktober 2010 erschienen Polizisten in einem Budapester Geburtshaus, nachdem die Ambulanz zu einem plötzlich begonnen Geburt eines Kindes gerufen wurde. Eine werdende Mutter begann plötzlich zu gebären, als sie bei Dr. Geréb zu einem vereinbarten Termin zur Untersuchung war. Das Kind kam mit ihrer Hilfe zur Welt, befand sich jeoch in einem schwachen Zustand und musste durch Dr. Geréb beatmet werden. Sie sorgte für den Kreislauf und das Atmen des Neugeborenen, bis die Ambulanz ankam (zusammen mit der Polizei). Trotz ihrer erfolgreichen Intervention, die vermutlich das Leben des Kindes rettete, wurde Ágnes Geréb wegen „Lebensgefährdung” sofort festgenommen und ins Gefängnis geführt. Ihre Freiheit ist seitdem eingeschränkt.

Kurze Zusammenfassung des Falls:

Homebirth and the operation of independent midwife have been unregulated in Hungary in the last 20 years. Although a government order came into effect in 2011, the situation did not really improve. The most experienced midwife of the country, Ágnes Geréb has been imprisoned for more than a year, and at the same time several court cases are in progress against her and 4 other midwives. These cases clearly show the lack of equal and fair treatment of independent midwives and homebirth, compared to hospital cases. If you have any idea or recommendation about how to make steps towards the recognition of midwifery and homebirth in Hungary and in other countries of the region, please contact us!

More than a year ago, on 5 October 2010 policemen appeared in a Budapest Birth Center, after the ambulance was called to a baby born in a suddenly started, so-called precipitous birth. Despite her successful intervention, which probably saved the life of the baby, Agnes Gereb was immediately arrested and put into custody for 'endangering life'. Her freedom has been restricted ever since.

A short summary of the case:

2011. október 17.

A Napvilág Születésház és a Születésház Egyesület képvisel?i mai napon tiltakozásukat fejezték ki a Cseh Nagykövetségen Ivana Königsmarkovának, a Cseh Bábaszövetség elnökének felfüggesztett börtönbüntetésre való ítélése miatt és nyílt levélben fordultak a Cseh Köztársaság illetékes minisztereihez. A cseh bábával szemben a prágai kerületi bíróság ez év szeptemberében két év felfüggesztett börtönbüntetést és öt év foglalkozástól való eltiltást állapított meg egy szerencsétlenül végz?d? otthonszülésnél való részvétel miatt.

 

A két szervezet nyílt levélben hívta fel Leos Heger cseh egészségügyi miniszter és Jiri Pospisil igazságügyi miniszter figyelmét a szükséges jogi lépések megtételére, amelyek a Cseh Köztársaságban biztosítanák, hogy az otthonszüléseket kísér? független bábák a kórházi szülész-n?gyógyász orvosokkal egyenl? bánásmódban részesüljenek

Jelenleg mind Magyarországon, mind a Cseh Köztársaságban a kórházon kívüli szüléseket kísér? bábák ügyeit – a kórházi orvosokétól eltér?en - büntet?eljárás keretében vizsgálják.

 

Magyarországon ennek a bírósági kett?s mércének lett áldozata dr. Geréb Ágnes, a hazai otthonszülések elindítója, nemzetközi bába szaktekintély.

A dr. Geréb által is jegyzett levelet felolvasták azon a tiltakozó megmozduláson, melyet a cseh bába ügyének igazságos elbírálásának érdekében rendeztek Prágában a mai napon.

Because of an adverse birth incident the Czech midwife Ivana Konigsmarkova was sentenced to two years of imprisonment and suspended from working as a midwife for five years. Her supporters called for a protest rally in Prague for the 17th of October and Agnes Gereb wrote a personal letter of support to Ivana which was read out at the rally. Also a small deputation went to the Czech Embassy in Hungary and requested that Agnes's letter be passed to both the Ministers for Health and Justice of the Czech Republic.       

Dear Ivana,

Although I presume you are not able to hear what is being read to you in this moment,  I do hope that my message  will find its way to you somehow.

I know how difficult it is to lose a baby or to see a baby suffering permanent damage. It is hard for the parents, for society and also for us, midwives and doulas. It is very, very hard. I wish I could hold you in my arms. In my embrace I would like to give you support in what you must also know well, namely that in the presence of  birth and birthing, death can also be present, even when there is nobody to blame.

Egy szerencsétlenül végz?d? otthonszülésnél való részvétel miatt, 2011.09.21-én a prágai kerületi bíróság, Ivana Königsmarkovát a Cseh Bábaszövetség elnökét, két év felfüggesztett börtönbüntetésre és öt év foglalkozástól való eltiltásra ítélte.

Dr. Geréb Ágnes nyílt levélben fordult Leos Heger cseh egészségügyi miniszterhez és Jiri Pospisil igazságügyi miniszterhez, melyet Király Ágnes bába, Szabó Ágnes doula, valamint Fazakas Pálma a  Születésház Egyesület képvisel?je adták át a mai napon a Cseh Nagykövetségnek, azzal a levéllel együtt, amelyet azon a tiltakozó megmozduláson is felolvastak, melyet 2011.10.17-én Prágában tartottak, Ivana Königsmarkova cseh bába ügyének igazságos elbírálásának az érdekében.

 

Dr. Geréb Ágnes levele Ivana Königsmarkovához:

 

Kedves Ivana!

Bár föltételezem, hogy nem hallhatod, amit most fölolvasnak Neked, de talán mégis megtalál valahogy, amit üzenni szeretnék Neked.

Organization preparing the report: Birth House Association (Születésház Egyesület)

Website: www.szuleteshaz.hu

 

 

I. Goals and activities

Goals and activities of the Birth House Association (BHA): to protect and represent pregnant mothers, women giving birth, newborns and families, to work towards ensuring that the right to undisturbed, natural birth is accepted in law and in society, to protect and represent health-care professionals who offer assistance in undisturbed birth.

 

II. Background information

 

Hungary is not the only country in the world in which only a very small percentage of women have the opportunity to experience a natural, undisturbed birth free of interventions. With a few exceptions, hospital births involve the routine administration of oxytocin, artificial rupture of the membranes, episiotomy and elective caesareans. In addition, contrary to the recommendations of the WHO (which state that a proportion of no more than 15% of births should be by caesarean), in Hungary, one mother out of three gives birth by caesarean section.

 


Dr Ágnes Geréb Arrested a Year Ago and Still Under House Arrest

 

Dr Ágnes Geréb, the Hungarian homebirth midwife, is the victim of inadequacies inherent in the Hungarian system of criminal procedures.

In the morning of the 5th of October the Hungarian Lawyer’s Chamber hosted an informal press meeting. János Bánáti, Dr Geréb’s attorney, president of the Hungarian Lawyer’s Chamber, pointed out that the current house arrest of Dr Geréb is the result of the Hungarian legal system that sometimes automatically imprisons Hungarian citizens if she is a criminal suspect. “The case of Dr Geréb clearly shows that subjects of the criminal procedures may not only be criminals.” Dr Bánáti said. Dr Molnár added that Dr Geréb has not been addressed or interrogated by Hungarian authorities since Dec, 2010.

Gabriella Varró introduced the outcomes of the first comprehensive research on homebirth in Hungary. A woman whose baby was hospitalized after a normal, physiological homebirth was also present. She said she did not understand the reason why Dr Geréb is accused of any crime since both she and her baby are fine and healthy and the baby’s hospitalization was independent of the birth place).

Home Birth in Hungary – results of the first research effort concerning home birth in Hungary

Author: Varró, Gabriella

It is the highly educated women from the capital and the agglomeration, who primarily choose home birth due to negative previous experiences in hospital. They tend to have significantly more children than the national average: a third of home-birth families are raising three or more children. Some of their doctors, once they became aware of their choice of home birth, refused to continue prenatal care. One in six paediatricians refused to examine babies born at home.

Although the right to choose the venue and method of birth is guaranteed to women in the Hungarian Constitution, those opting for home birth are often subject of harassment by the authorities and the vocal disapproval of healthcare employees. During a long unregulated period, home birth was a theme that families were being secretive about while the various institutions and authorities rejected it.

 

Geréb Ágnest szabadon kell engedni!
Geréb Ágnes egy évvel ezel?tt került el?zetes letartóztatásba, ahonnan december végén házi ?rizetbe helyezték. Az Országgy?lés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának alelnökeként a parlamentben és a nyilvánosság el?tt több alkalommal hangot adtam a börtönlátogatásaim során tapasztalt súlyos aggályaimnak; err?l a Geréb-jelentésben részletesen is beszámoltam.

Számtalanszor felhívtam a figyelmet arra, hogy az elismert szülész-n?gyógyász méltatlan elbánásban részesül, hiszen nem volt még példa arra, hogy egy szülészorvost kéz-, és lábbilincsben kísérjenek a tárgyalóterembe, ne kapjon megfelel? orvosi ellátást, vagy embertelenül, megalázóan bánjanak vele az ?rök. Példátlan az is, hogy egy orvos hónapokat tölt börtönben, majd közel egy évet házi ?rizetben úgy, hogy nem er?szakos b?ncselekménnyel vádolják.

Egy teljes év telt el azóta, hogy dr. Geréb Ágnes börtönbe, majd házi ?rizetbe került. A magyar orvosi perek történetében példátlan az, ahogyan Geréb Ágnessel bántak: az el?zetes letartóztatásban lév? doktorn?t családtagjai nem látogathatták, kéz-, láb- és derékbilincsben vezették tárgyalásra, nem engedték ki a napi leveg?ztetésre, és el?fordult, hogy a tárgyalás el?tti migrénrohama alatt megtagadták t?le a gyógyszert. Bár a hazai és nemzetközi tiltakozás hatására el?zetes letartóztatásból házi ?rizetbe került Geréb Ágnes, a helyzet mostanra sem tisztázódott, a nyomozati szakasz még tart, a házi ?rizet nem akar véget érni.

Most, amikor hazánkban jelent?s a népességfogyás, a születések száma 100 ezer alá csökkent, és egyre több pár választja az egy gyermekes családképet, illetve a gyermektelenséget, különösen rossz üzenet a családok felé, ha szembeállítják az édesanyát az újszülöttel, a szül? n?t az ?t segít?kkel.

A szülészeti-n?gyógyászati szakma és a bábaság szemlélete eltér?, így szakmai szabályaik is eltér?ek.

Nagyon leegyszer?sítve a két szemlélet közötti különbséget: az orvosi szabályok annak mentén alakultak ki, hogy amikor baj van, be kell avatkozni. Ebb?l adódik, hogy végül nem csak akkor avatkoznak be, amikor ténylegesen baj van, hanem egyenesen kézbevették a szülés irányítását, vezetik a szülést. A bábaság pedig azon alapul, hogy a szülés a saját zavartalan ritmusában magától zajlik, és ha baj van, akkor kell beavatkozni. A bábaság elismeri, hogy ahol születés, szülés van, ott megjelenhet a halál is, attól függetlenül, hogy hibázik-e valaki vagy sem. Ez a tény a kórházi szülésekre is érvényes, épp úgy ott sem mindig van hibás, ha veszteség történik. Fontos, hogy az illtékesek szakszer?en, pártatlanul vegyék körültekint? vizsgálat alá, hibáztatható-e valaki, vagy sem.

Pontosan egy éve, hogy Geréb Ágnest hangos médiabotrány kíséretében el?zetes letartóztatásba helyezték. Pontosan egy éve, hogy ott álltunk a NEFMI épülete el?tt döbbenten és kétségbeesve, hogy ez megtörténhet, pedig pontosan lehetett tudni, hogy ez el?bb-utóbb bizony megtörténik. Vonultunk fáklyákkal, énekeltünk a börtön el?tt, leveleket írtunk, el?terjesztéseket dolgoztunk ki, politikusokat környékeztünk meg, interjúkat adtunk, ki-ki a maga módján próbálta megmozdítani ezt a csikorgó, ellenálló gépezetet. De a gépezet csaknem mozdíthatatlannak t?nik, próbára téve mindannyiunk türelmét és kitartását.
Most egy év elteltével újra itt állunk, és az elért eredményeknek csak részben tudunk örülni, mert az, aki az ügy, az otthonszülés letéteményese, akinek 20 évnyi kitartása és megszállottsága révén beszélhetünk egyáltalán magyarországi otthonszülésr?l, Geréb Ágnes, házi?rizetben ül, és most egy év elteltével már csak mélységes fölháborodásunkat tudjuk kifejezésre juttatni.

OTTHONSZÜLÉS MAGYARORSZÁGON[1]

Készítette: VARRÓ GABRIELLA

2011. június


TARTALOMJEGYZÉK

I. Összefoglaló. 3

II. Bevezet?. 6

III. Kitekintés. 8

3.1. A bábai modell 8

3.2. Az otthonszülés nemzetközi megítélése. 9

3.3. Otthonszülés Magyarországon. 11

IV. Részletes kutatási eredmények. 13

4.1. A kutatásról 13

4.2. Általános adatok. 13

4.3. Otthonszül? populáció jellemz?i 17

4.4. Motivációk. 18

4.5. Terhesgondozás. 21

4.6. Komplikációk. 23

4.7. Rend?ri beavatkozás. 26

4.8. Otthonszült n?k és csecsem?ik egészségügyi ellátása. 27

4.9. Hivatali ügyintézés. 28

4.10. Panasztétel 30

4.11. Eljárás szül?k, szüléskísér?k ellen. 31

V. Hivatkozások. 33


I. Összefoglaló

 

 

Magasan iskolázott n?k a f?városból vagy környékér?l, akik els?sorban korábbi negatív kórházi tapasztalataik miatt választják az otthonszülést. Az átlagosnál lényegesen több gyermeket vállalnak: minden harmadik otthon szült családban három, vagy annál több gyermek nevelkedik. Amikor kiderült, hogy az otthonszülést választják, az orvosok egy része elutasította a további terhesgondozást. Minden hatodik gyermekorvos megtagadta az újszülött vizsgálatát.

Habár a szülés helyszínének és módjának megválasztása a n?k Alkotmányban garantált joga, az otthonszülést választók gyakran ki vannak téve a hatóságok zaklatásának és az egészségügyi dolgozók rosszallásának. A szabályozás hiányában az otthonszülést titkolózás övezte az azt választó családok részér?l, és elutasítás a különböz? intézmények és hatóságok oldaláról.