A kormány be nem avatkozási politikája állami igazságtalansághoz vezetett a bábák ügyében

 

A kormány tétlensége formálisan 1998 januárjában kezd?dött, amikor Dr. Polt Péter, a parlamenti Emberi Jogok ombudsmanja meger?sítette, hogy a magyar alkotmány biztosítja az anyák otthonszüléshez való jogát. A kormánynak ekkor kellett volna létrehozni az els? törvényt, amelyben az otthonszüléshez szükséges egészségügyi szaksegítség szolgáltatásait rögzítik.

A kormány 13 évet késlekedett a szabályozás meghozatalával, és ez a következ?ket jelentette:

A Budai Központi Kerületi Bíróság a b?nismétlés veszélye miatt három hónappal meghosszabbította Geréb Ágnes szülész-n?gyógyász házi ?rizetét.
A bíróság döntését Geréb Ágnes ügyvédei megfellebbezték.
Kedves Ismeretlen, aki Rachel Szófiának nevezted Magad és lakhelyedül Fels?zsolcát írtál, a leveledben többek között "A kis kíváncsi" kép volt! Izgalmas ajándékod - a véletlenek összejátszása folytán - Bulgáriával kapcsolatos "véget ért". Nagyon szépen köszönöm! És ha van kedved, majd egyszer mondd meg, ki vagy! Ági (Geréb)
A bíróság el?tt folyamatban lév? ügyekben beadott kegyelmi kérvényt a Köztársasági Elnök 2011. május 5. -i keltezéssel elutasította.

Az eljárásokban érintett öt bába 2011. februárjában kegyelmi kérvényt adott be a Köztársasági Elnökhöz, hogy az ellenük folyamatban lév? büntet?eljárásokat – kegyelmi jogkörével élve – szüntesse meg. A kegyelmi kérvény célja, hogy a szabályozatlanságból adódó hátrányos következmények alól a bábák mentesüljenek. Ahogyan az Európai Emberi Jogi Bíróság megállapította, a Magyar Államot terheli a felel?sség azért, hogy az elmúlt 20 évben nem alkotta meg az otthonszülést szabályozó rendeletet.
A szabályozatlanság okozta többek között azt is, hogy az otthonszülés során felmerült eseteket kizárólag büntet?eljárás keretein belül vizsgálják, amely az otthonszülés kriminalizációját eredményezte. Mindennek a következményeit pedig kizárólag a bábák, valamint az otthonszülést választó családok viselik. A kegyelmi kérelem pozitív elbírálásával mindez orvosolható lett volna és megindulhatott volna egy olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a kórházi és az otthon kísért szülések között minden tekintetben megsz?nik a különbség tétel.

 

Geréb Ágnes házi ?rizetét a bíróság újabb három hónappal, 2011. szeptember 21-ig meghosszabbította. Az ügyvédek a határozat ellen fellebbezést nyújtanak be.?

 

forrás: Születésház.hu

Hiába folyamodtak eljárási kegyelemért a köztársasági elnökhöz a vádlottak, Schmitt Pál elutasította kérvényt.

Sajtónyilvános képvisel?i meghallgatásra hívta az érintetteket a Semmelweis Mozgalom 2011. május 10-én a Képvisel?i Irodaházba. A meghallgatáson el?adást tartott Ékes Ilona képvisel?asszony (FIDESZ), Tóth Anna MESZK szülészn?i tagozat vezet?je, Nováky Rita szülészn?, Dr. Varga Katalin pszichológus, egyetemi docens, Dr. Szabó Máté állampolgári jogok országgy?lési biztosa nevében Dr. Borza Beáta, Várallyayné Andrejszki Katalin 7 gyermekes anya, képz?m?vész. Az el?adók széke között egy üresen maradt - dr. Geréb Ágnesé. ?t ugyanis nem engedte el a bíróság a házi ?rizetb?l. Üzenetét ezért Görbicz Adria tolmácsolta, alább olvasható:

Kormos Valéria interjúja Dr. Geréb Ágnessel, megjelent a Magyar Nemzet 11. április 30-i számában.

Azt hittem, nem kell többet használnom ezt a felületet.

Tévedtem. Két év börtön anyámnak. Ezt mondják. :=( Börtönbe  küldték Geréb Ágnest

 

 

Megszüntette Geréb Ágnes el?zetes letartóztatását, és házi ?rizetbe helyezte a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsított szülész-n?gyógyászt kedden a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB). Bánáti János, a szülész-n?gyógyász egyik véd?je a döntést követ?en az MTI kérdésére azt mondta: a bíróság úgy látta, hogy nem szükséges a legszigorúbb kényszerintézkedés fenntartása, a nyomozás akadályozásának veszélye már nem áll fenn a bíróság szerint. A PKKB úgy ítélte meg: egyedül a b?nismétlés lehet?sége áll fenn, de ehhez elegend? a házi ?rizet is - tette hozzá. A tárgyalóteremb?l kilép? Geréb Ágnest többen átölelték a bíróság folyosóján.
Ma derül ki, hogy otthon töltheti-e a karácsonyt Geréb Ágnes. A Legf?bb Ügyészség kezdeményezésére ugyanis a Pesti Központi Kerületi Bíróság dönt arról, hogy házi ?rizetbe helyezhetik-e az otthonszülés ügyének legismertebb hazai támogatóját, az október 5-e óta el?zetesben lév? szülészn?t, bábát. 
>>>

index_logoTöbb ponton szigorította az egészségügyi államtitkárság az intézeten kívüli szülés szabályait rögzít? rendelettervezetet, amelynek végleges verzióját hétf?n, Geréb Ágnes születésnapján mutatták be. El?írták a kötelez? két éves szakmai gyakorlatot, amellyel az otthon szülésb?l - legalábbis eleinte - kiszorulhatnak azok a bábák, akik eddig csak otthon szülésekben vettek részt.

„Nem biztos, hogy mindenki 100 százalékosan elégedett lesz” – mondta az otthon szülést szabályozó, elkészült jogszabály-tervezetet bemutató  egészségügyért felel?s államtitkár, Szócska Miklós. Szerinte ugyanakkor egy minden fél számára „vállalható kompromisszum” született az egyeztetések lezárultával.

Az államtitkár azt mondta: ? minden vitás kérdésnél a „feszesebb”, azaz szigorúbb megoldást választotta a biztonságot szem el?tt tartva. A várhatóan jöv? április 1-jén hatályba lép? jogszabályt a kés?bbiekben felül fogják majd vizsgálni, és ekkor szerinte lehet?ség lesz módosítani, ha valami „értelmetlenül szigorúnak” bizonyul. >>>

Az ügyészség indítványozta Geréb Ágnes szülész-n?gyógyász el?zetes letartóztatásának megszüntetését. Az ügyészség azt kéri a bíróságtól, hogy házi ?rizetét rendelje el. Geréb Ágnes foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt a Budapesti Rend?r-f?kapitányság életvédelmi osztályán indult büntet?ügy miatt került el?zetes letartóztatásba október 8-án. A Pesti Központi Kerületi Bíróság osztotta az ügyészség álláspontját, mely szerint feltehet?, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén újabb b?ncselekményt követne el, tanúk befolyásolásával, iratok megsemmisítésével vagy elrejtésével, illetve más módon a bizonyítást megnehezítené vagy veszélyeztetné.

A strasbourg-i Emberi Jogok Európai Bíróság ma megállapította, hogy a magyar állam megsértette az Európai Emberi Jogi Egyezményben foglalt magánélethez való jogot.

logo_nol_live100Kedden kihirdetett ítéletében a strasbourgi székhely? Európai Emberi Jogi Bíróság kimondta, hogy a magyar jogszabályok megakadályozták az egészségügyi illetékeseket az otthonszüléshez szükséges segítség megadásában. >>>