200 szül? nyilatkozattal cáfolta azt az egyik vádat, amely kapcsán dr. Geréb Ágnesnek ismételten büntet?bíróság el?tt kell állnia. Az IGÁM álláspontja szerint a mai napon kezd?d? bírósági tárgyalás egy újabb példája annak, hogy létezik kett?s mérce a szülészorvosok és a bábák által kísért szülések megítélése során.

Három szülési esemény kapcsán indult újabb büntet?eljárás dr. Geréb Ágnessel szemben. Mindezen túl az ügyészség Geréb Ágnest kuruzslás b?ncselekmény elkövetésével is vádolja, miszerint az otthonszülés során – olykor ellenszolgáltatás fejében - szülész-n?gyógyász kompetenciába tartozó tevékenységet végzett, holott attól el volt tiltva.  A kuruzslás vádját 200 édesanya nyilatkozata cáfolja.

A mai napon Geréb Ágnes – többek között az alábbi nyilatkozatot tette a bíróság el?tt:

Orvos vagyok, bába és pszichológus. Az otthonszülések kísérése során független bábaként, kizárólag olyan feladatokat láttam el, amelyek szülészn?i kompetenciába tartoznak. A problémamentes várandósság, valamint a természetes szülés kísérését az Európai Unió tagállamaiban dolgozó szülészn?k 1980 óta végezhetik önállóan. Az eljárás során szeretném bebizonyítani, hogy nem követtem el b?ncselekményt azáltal, hogy intézeten kívüli szüléseket kísértem, valamint azt, hogy az adott helyzetben t?lem elvárhatóan, azaz a szülészn?i kompetenciának megfelel?en cselekedtem.

Papp Gábor ügyvéd ismételten hangsúlyozta:

A vádiratban szerepl? ügyek egyike sem b?ncselekmény. A védelem bízik abban, hogy az új eljárást a bíróság a korábbi ügyekt?l függetlenül kezeli majd.

Az Igazságot Geréb Ágnes számára Mozgalom (IGÁM) aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon - a nemzetközi viszonylatban egyedülálló módon -  továbbra is büntet?eljárás keretén belül vizsgálják ki az intézeten kívüli szüléshez kapcsolódó eseteket. A bábákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés akkor ér véget, ha a bábaszakma teljes önállóságot kap, és büntet?eljárás helyett egy független felel?sségi rendszeren belül kerül sor az ügyek kivizsgálása.

 

Információ: Szabó Ágnes 06 70 367 8116

2012. december 6.