2012. december 5.

 

Tisztelt Dr. Navracsics Tibor Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Úr,

 

Alulírott nemzetközi n?jogi és emberi jogi szervezetek nagyra becsült munkatársunk, dr. Geréb Ágnes ügyében fordulunk Önhöz. dr. Geréb december 6-án újabb ügyekben áll a magyar bíróság elé. Mély aggodalmunkat fejezzük ki amiatt, hogy dr. Geréb Ágnes a korábbi tárgyalásokon is tapasztalt diszkriminatív körülmények miatt jelen ügyekben sem részesül majd egyenl? bánásmódon alapuló, tisztességes eljárásban.

Aggodalmunkat fejezzük ki amiatt, hogy a bírósági szakért?k listáján továbbra sem szerepelnek szülészn?k, emiatt szülészn? az eljárás során nem idézhet? be szakért? tanúként; a bíróság jelen ügyekben is kizárólag olyan orvosszakért?k véleményét fogja figyelembe venni, akik az otthonszülés területén gyakorlattal nem rendelkez? kórházi szülészorvosok; az otthonszülésben jártas nemzetközi szaktekintélyek véleményét a bíróság figyelmen kívül hagyja; a kórházi orvosszakért?k továbbra is állíthatják, hogy az otthonszülés veszélyes; kórházi orvosszakért?i véleményt csak szülészorvosi végzettséggel rendelkez? személy adhat; továbbá, hogy a bíróság dr. Geréb szülés körüli tevékenységét a kórházi protokollok alapján ítéli majd meg, miközben ezekben az esetekben els?dlegesen az otthonszülések szakmai protokolljainak kell mérvadónak lenniük.

 

Felszólítjuk továbbá Önt és a Kormány tagjait, hogy ismerjék el, hogy dr. Geréb Ágnesnek, sem más magyar szülésznőnek, nem büntetőeljárás keretében kellene felelnie a szülés körüli tevékenységéért. Az Európai Unió felvilágosult államai egy ideje már elutasítják azt az eljárást, amelyet a magyar állam jelenleg alkalmaz, és a gondatlansággal vádolt szülésznők eseteit nem büntetőjogi eljárás keretein belül, hanem szülésznőkből álló független szakértői vizsgálóbizottság bevonásával a szülésznők önálló felügyeleti szerve előtt vizsgálják. Magyarországnak is hasonló módon kellene eljárnia, és az ehhez szükséges törvénymódosításokat mihamarabb be kellene vezetnie. A magyar kórházi szülészorvosok hasonló esetekben szinte soha nem kerülnek büntetőeljárás alá, miért tagadnák tehát meg a képzett szülésznőktől az egyenlő bánásmódot?

Ugyanígy miért kell Magyarországon a női jogvédelem egyik vezéralakjának több mint 770 napja bírósági tárgyalás nélkül szigorú háziőrizetben lennie? Miért tekintik jogosnak kirívó módon elzárva tartani egy szülésznőt, aki mindig etikusan járt el, és tetteit egyedül az a cél vezérelte, hogy a szülő nőknek és gyermekeiknek segítsen? Nem zavaró körülmény-e, hogy dr. Geréb december 6-án három olyan ügyben áll bíróság elé, ahol az érintett anyák mindegyike teljes mértékben támogatja őt és szülés körüli tevékenységét? Hogy a negyedik ügyben az ügyész 200 olyan anyára fog hivatkozni, akik szintén teljes mértékben dr. Gerébet támogatják? Nem merül fel újból ugyanaz a kérdés, tudniillik, hogy miért épp dr. Geréb Ágnest részesíti az állam ennyire durván támadó, nyilvánvalóan igazságtalan és egyenlőtlen bánásmódban?

Ahogyan azt Miniszter Úr is tudja, október 8-án Áder János Köztársasági Elnök Úr nyilvánosan is méltatta mindazt az erőfeszítést, amit dr. Geréb Ágnes a szülő nők jogainak érvényre juttatásáért és a magyarországi otthonszülés helyzetének javításáért tett. Ezzel miniszterelnök helyettesként Önnek és a Kormánynak is lehetősége nyílt arra, hogy dr. Geréb Ágnesnek a magyar társadalomban betöltött jelentős szerepét elismerjék, és a Köztársasági Elnök által megfogalmazott követendő elveknek és értékeknek megfelelően dr. Geréb Ágnest törvényes és igazságos eljárásban részesítsék. Arra kérjük tehát, hogy igazságügyi miniszterként éljen a kezében levő hatalommal, mihamarabb vizsgálja felül dr. Geréb Ágnes ügyét, és kísérje megkülönböztetett figyelemmel a közelgő tárgyalást.

 

Az alábbi szervezetek egyetértésével:

Frontline Defenders, Dublin, Írország

Center for Women’s Global Leadership, New Jersey, USA

INFORM Human Rights, Colombo, Sri Lanka

MADRE Women’s Human Rights, New York, USA

Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, San Francisco, USA

Women’s Global Network for Reproductive Rights, Manila, Fülöp-szigetek